Kamis, 12 November 2015

Tahap Apabila Menjalani Melalui Reiki attunement

Tahap Apabila Menjalani Melalui Reiki attunement

Seperti sekolah, anda perlu menguasai kemahiran menulis dan membaca anda sebelum berpindah ke tahap gred yang lebih tinggi. Reiki attunement adalah sama. Menguasai tahap aku menjadi sangat penting sebelum bergerak ke tahap yang lebih sukar untuk belajar proses attunement itu.

REIKI attunement TAHAP Saya

Ini adalah perkara yang pertama dan utama yang penting pelajar harus tahu, belajar dan menguasai sebelum pergi ke tahap II kerana ini adalah asas apabila belajar proses attunement itu. Ini adalah di mana simbol-simbol reiki diperkenalkan dan diajar cara ia digunakan, kepentingannya, konsep, dan lain-lain pelajar perlu membuka hatinya dan menggabungkan pergerakan tangan apabila memulakan rawatan. Apabila calon belajar aliran tenaga dan bagaimana untuk menggunakannya dengan penggunaan simbol, penyembuhan diri sendiri dan orang lain akan menjadi satu kerja mudah. Walaupun aliran tenaga tidak memerlukan doa tertentu, ia perlu dipelajari oleh pelajar. Tahap pertama menggabungkan penyembuhan fizikal.

REIKI attunement TAHAP II

Tahap ini adalah agak maju kerana menggabungkan sambungan tenaga yang memberikan penyembuhan emosi dan mental. Tahap ini adalah di mana simbol maju digunakan dan menggabungkan tenaga yang boleh melakukan perjalanan melalui masa dan ruang. Mengamalkan penghantaran jauh tenaga penyembuhan digalakkan dan memberikannya kepada rakan-rakan anda, keluarga atau untuk haiwan.

Simbol bagi kuasa diajar di tahap ini dan digunakan untuk tumpuan meningkat semasa mengamalkan rawatan apa-apa sebab tertentu. Pelajar perlu biasa dengan Reiki tahap saya untuk belajar dan melengkapkan tahap ini.

REIKI attunement TAHAP III / MASTER TAHAP

Tahap ini hendaklah diambil apabila pelajar telah menguasai tahap I dan II. Apabila pelajar itu menyatu-padukan atau mencapai tahap ini, semua bentuk tenaga reiki dibuka dan bebas dalam badan. Tahap ini juga akan membolehkan pelajar menjadi tuan dirinya sendiri dan mampu untuk mengajar attunement reiki kepada orang lain.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar